KOMPAS SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ

WARSZTATY EFEKTYWNEJ NAUKI

Grupa wiekowa: kl. I – III (grupa 1 – Gdynia)
Organizacja: 1 x 1h / tydzień (min.30h)
Liczba dzieci: 6 – 12 osób
Dzień tygodnia: wtorek godz. 15:45
Start: 1 X 2019r.

Grupa wiekowa: kl. IV – VI (grupa 1 – Gdynia)
Organizacja: 1 x 1,5h / tydzień (ok. 60h)
Liczba dzieci: 6 – 12 osób
Dzień tygodnia: czwartek godz. 17:00
Start: 3 X 2019r.

Grupa wiekowa: kl. I – III (grupa 1 – Gdynia)
Organizacja: 1 x 1h / tydzień (min.30h)
Liczba dzieci: 6 – 12 osób
Dzień tygodnia: czwartek godz. 16:00
Start: 3 X 2019r.

Grupa wiekowa: kl. IV – VIII (grupa 2 – Banino)
Organizacja: 1 x 1h / tydzień (ok. 60h)
Liczba dzieci: 6 – 12 osób
Dzień tygodnia: piątek godz. 17:00
Start: 4 X 2019r.

Grupa wiekowa: kl. I – III (grupa 2 – Banino)
Organizacja: 1 x 1h / tydzień (min.30h)
Liczba dzieci: 6 – 12 osób
Dzień tygodnia: piątek godz. 16:00
Start: 4 X 2019r.

Grupa wiekowa: młodzież (Gdynia)
Organizacja: 1 x 1,5h / tydzień (ok. 60 h)
Liczba dzieci: 6 – 12 osób
Dzień tygodnia: wtorek godz. 17:00
Start: 1 X 2019r.

Warsztaty  prowadzone w ciekawy i dynamiczny sposób pozwalają uwolnić niesamowity potencjał mózgu do uczenia się, zapamiętywania dużej ilości informacji, logicznego myślenia. To twórczy sposób na skuteczną naukę oraz trening kreatywności, wyobraźni, koncentracji uwagi.

Uczymy trudnej sztuki skutecznego uczenia się, która wbrew powszechnym oczekiwaniom nie jest umiejętnością intuicyjną, a skomplikowanym procesem, który wymaga opanowania i treningu. Uczymy dobrania odpowiedniego sposobu nauki do opanowywanych treści i zachęcamy do odkrycia swoich preferencji i stylu uczenia się. Uczestnicy warsztatów dzięki poznanym metodom i technikom efektywnej nauki nie tylko zdobywają kompetencje do tego, by nauka przychodziła bez wysiłku, ale przede wszystkim podnoszą poziom poczucia własnej wartości – zaczynają wierzyć we własne siły i możliwości, co wprost przekłada się na lepsze wyniki w nauce, ale także na odnoszenie sukcesów w innych sferach życia.

 

Program warsztatów nakierowany jest na opanowanie  najistotniejszych zagadnień związanych z technikami i stylami uczenia się, motywacją, metodami pracy z tekstem i skutecznego notowania, radzeniem sobie ze stresem w szczególności zaś:

• Mnemotechniki – skuteczne zapamiętywanie oraz rozwijanie pamięci roboczej
• Dobre nawyki dla mózgu, co sprzyja efektywnej nauce
• Rozpoznawanie swojego potencjału i wzmacnianie swoich kompetencji
• Ustalanie celów edukacyjnych i planów powtórek
• Myślenie wizualne – mapy myśli, piktogramy, sketchnoting
• Trening wyobraźni i rozwijanie myślenia skojarzeniowego
• Efektywna nauka języków obcych – technika słów zastępczych
• Sposoby na uczenie się dat i innych treści wymagających zaangażowania pamięci
• Budowanie samooceny, pozytywnego myślenia i pozytywnych wzmocnień
• Sposoby radzenia sobie ze stresem
• Myślenie krytyczne – metoda TOC dla edukacji

Zakres i tematyka warsztatów dostosowana jest do wieku uczestników.

ILE TO KOSZTUJE

Klasy I-III 120 zł miesięcznie
Klasy IV-VIII 170 zł miesięcznie
Kurs obejmuje około 60 godzin lekcyjnych, w które nie wliczono dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.
Zapisy i więcej informacji: Anna Uss 720 884 420

​​​

TEL: 510-272-237 / 720-884-420

EMAIL: kompasedukacyjny@gmail.com

ADRES: ul.Wielkopolska 42, Gdynia

WSPÓŁPRACA

INSTAGRAM

© kompas edukacynjy

projekt: Agnieszka Jewasinska