KOMPAS SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ

POLSKI NA MAXA

Liceum kl 3-4 EGZAMIN MATURALNY

Matura polska Poziom podstawowy i rozszerzeny,
matura międzynarodowa ( IBO, Poziom SL i HL)

Organizacja: 1 x 1,5 h / tydzień (60 h)
Liczba dzieci: 6 – 12 osób
Dzień tygodnia: poniedziałek godz. 18:00
Start: 7 X 2019r.

Klasa 7-8 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Organizacja: 1 x 1,5 h / tydzień (60 h)
Liczba dzieci: 6 – 12 osób
Dzień tygodnia: poniedziałek godz. 16:00
Start: 7 X 2019r.

Polski na maxa to nasza propozycja dla tych, którzy będą zdawać egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny z języka polskiego.  Zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawami programowymi oraz wymaganiami egzaminacyjnymi.

Program kursu nakierowany jest na opanowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego zdania egzaminu, w szczególności zaś:

• Uczniowie będą doskonalić sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury, zyskają nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura będzie coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznają nowe gatunki i konwencje literackie; będą doskonalić wszystkie formy wypowiedzi ustnej oraz pisemnej, a także język, styl, frazeologię, poprawność gramatyczną i językową
• Nabędą umiejętności czytania krytycznego, czytania ze zrozumieniem, sporządzania planu wypowiedzi ustnej i pisemnej.
• Nabędą umiejętności gromadzenia argumentów, redagowania tez, planowania wypowiedzi, cytowania, redagowania prac pisemnych.
• Uwrażliwią się na znaczenie kontekstu kulturowego w odczytywaniu tekstu kultury
• Rozwiną i udoskonalą myślenie kognitywne, dedukcyjne, twórcze
• Udoskonalą umiejętności stawiania problemów, pytań, szukanie oryginalnych rozwiązań i nawiązań w poszukiwaniu odpowiedzi.
• Nauczą się konstruowania prezentacji poprzedzonej poszukiwaniem źródeł i selekcją materiału

METODY PRACY

• warsztaty tematyczne, praca w grupie, praca indywidualna
• projekt problemowy
• podstawy metod szybkiego czytania oraz czytania przez „lupę konceptualną”
• podstawy technik pamięciowych ( mnemotechnik), m.in. metoda LOCI
• mapowanie tekstu, mapowanie skojarzeń, mapowanie odpowiedzi
• dyskusja
• prezentacja
• studium przypadku
• burza mózgów
• metody sokratejskie- TOC

ILE TO KOSZTUJE

200 zł miesięcznie
W cenę wliczono wszystkie materiały, sprawdzanie prac pisemnych, egzamin próbny.
Kurs obejmuje około 60 godzin lekcyjnych, w które nie wliczono dniu ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.
Zajęcia prowadzi Tatiana Nowakowska – Szota – Z wykształcenia filolog, z zawodu nauczyciel języka
polskiego i egzaminator matury polskiej i międzynarodowej (IBO w Cardiff). Przez 30 lat
polonistka w III LO w Gdyni.
Zapisy i więcej informacji: Tatiana Nowakowska – Szota 510 272 237

TEL: 510-272-237 / 720-884-420

EMAIL: kompasedukacyjny@gmail.com

ADRES: ul.Wielkopolska 42, Gdynia

WSPÓŁPRACA

INSTAGRAM

© kompas edukacynjy

projekt: Agnieszka Jewasinska