METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO
OBCEGO CZĘŚĆ 1

Zapraszamy Państwa na innowacyjne w Trójmieście szkolenia z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego. Szkolenia kierujemy do nauczycieli, logopedów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracji (imigranci, reemigranci).

CAŁY KURS, zakończony egzaminem  poświadczonym certyfikatem  składa się z –od  42 – do 56  godzin ( 8x7h) dydaktycznych ułożonych w cykl  modułów, realizowanych w jedną sobotę w miesiącu (luty-czerwiec 2019 roku).

Część I  KURSU obejmie 4 szkolenia w terminach:

1/ 09.03.2019 – 7 godzin

2/13.04.2019 – 7 godzin

3/11.05.2019 – 7 godzin

4/08.06.2019 – 7 godzin

Razem  28 godzin  – CZĘŚĆ I 

Uczestnicy szkolenia poznają materiały i programy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego, a także rozwiązania praktyczne. W części warsztatowej uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób realizować ciekawe i twórcze zajęcia zgodnie z założeniami glottodydaktyki polonistycznej. Celem KURSU jest nabycie umiejętności planowania i skutecznego przeprowadzenia zajęć w kontekście wielokulturowości edukacji inkluzywnej.

W programie:

Czy język polski jest jeden?

Diagnozujemy! – sytuacja i potrzeby dziecka, rodziców i nauczycieli w kontekście nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego;

Z czego uczyć? – materiały do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego;

Jak uczyć? – metodyka i przykłady rozwiązań praktycznych;

Formułowanie celów zajęć i ćwiczeń;

Planowanie kursu na dany poziom z uwzględnieniem etapu edukacyjnego, wieku uczniów, korelacja z podstawą programową;

Dwujęzyczność dzieci i ocena kompetencji językowej;

Inteligencje wielorakie jako oparcie dla założeń metodycznych: czytanie i opowiadanie, kształcenie umiejętności plastyczno-technicznych, integracja wybranych treści przyrodniczych;

Metoda JES-PL;

Integracja treści kulturowych;

Wyzwania: tolerancja, stereotypy, przemoc, wykluczenie, uprzedzenia, klasa wielokulturowa, inność, akceptacja, empatia, akulturacja, integracja, inkluzja;

Pakiety powitalne;

Przykłady dobrych praktyk – Warszawa, Kraków;

Każdy moduł ( szkolenie ) potwierdzamy  zaświadczeniem.

Po odbyciu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie nowych umiejętności, uprawniający do prowadzenia samodzielnych zajęć.

TRENERKA

Joanna Samp-Szulc – magister filologii polskiej, licencjat kulturoznawstwa, doktorantka Filologicznych Studiów Doktorackich UG; Polonistka i kulturoznawca, od 11 lat uczy cudzoziemców (w Trójmieście oraz w Związku Polaków Ukrainy w Odessie i na Krymie). Wykładowca na studiach podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego na WSB w Gdańsku, egzaminator Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego. Dyrektor zarządzający, ekspert ds. kursów i szkoleń w pierwszej w Gdyni szkoły języka polskiego jako obcego Polessa Centrum Języka Polskiego: www.polessa.pl.

Całkowity koszt  KURSU CZĘŚĆ I składającego się z czterech całodziennych szkoleń, to 1199 zł, płatne w całości lub ratach miesięcznych po 299 zł za każde spotkanie.

Szkolenia zostały zaplanowane z częstotliwością jeden raz w miesiącu od marca do czerwca w soboty, jednak możliwe jest ustalenie innego grafiku spotkań, zgodnie z wolą uczestników już na pierwszym spotkaniu 09.03.2019.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień, wraz z tematami spotkań udostępnimy wyłącznie uczestnikom kursu na pierwszym spotkaniu.

Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały,  lunch, calodzienny serwis kawowy, drobne przekąski i napoje.

Zapewniamy także  wysoki poziom merytoryczny szkoleń,  wiele godzin praktycznych warsztatów , małą grupę uczestników , co sprzyjać będzie sytuacji uczenia się zupełnie nowych umiejetności.

Ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia samodzielnych zajęć na zaliczonym poziomie .

Zapraszamy serdecznie. Zapisy przyjmujemy mailem kompasedukacyjny@gmail.com oraz pod tel. 510-27-22-37.

Odpowiadamy na wszystkie pytania.

 

data

nazwa kursu

miejsce

cena

kup teraz

09.03.2019

KOMPAS

1199 zł

data : 

09.03.2019

nazwa kursu : 

miejsce : 

KOMPAS

cena : 

 

1199 zł

kup teraz : 

 

TEL: 510-272-237 / 720-884-420

EMAIL: kompasedukacyjny@gmail.com

ADRES: ul.Wielkopolska 42, Gdynia

WSPÓŁPRACA

INSTAGRAM

© kompas edukacynjy

projekt: Agnieszka Jewasinska