METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO
OBCEGO. SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

12.01.2019

Szkolenie będzie miało formę warsztatów, ukierunkowanych na wymianę doświadczeń i praktycznych
pomysłów, jak radzić sobie z typowymi problemami w nauczaniu jpjo w szkole, jak organizować
pracę w grupie, w której znaczącą większość stanowią dzieci, dla których język polski to język ojczysty.
Poszukamy wspólnych pomysłów na zasymilowanie dzieci obcojęzycznych w grupie tak, by czuły
się dobrze. Podczas szkolenia będziemy koncentrować się na poszerzaniu wiedzy metodycznej i
rozwijaniu praktycznych umiejętności niezbędnych do dobrego planowania lekcji oraz skutecznego,
atrakcyjnego i komunikacyjnego nauczania języka polskiego. Dodatkowo szkolenie zapewni uczestniczącym
w nim nauczycielom możliwość wzbogacenia wiedzy na temat dostępnych na rynku materiałów
do nauczania polskiego (zarówno tradycyjnych jak też multimedialnych oraz online). Polska
szkoła staje przed realną koniecznością nauczania dzieci i młodzieży z różnych rejonów świata, a
podstawą staje się uczenie języka polskiego jako obcego, do czego polski nauczyciel nie jest odpowiednio
przygotowany metodycznie. Fakt, że mówimy po polsku nie oznacza przecież, że poradzimy
sobie z nauką języka polskiego skutecznie. Dzieci z doświadczeniem migracji wymagają wsparcia na
wielu płaszczyznach, muszą pokonać barierę językową, stres zwiazany ze zmianą miejsca zamieszkania,
odrebnością kulturową i religijną. Konieczne jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa,
opieka psychologiczna i pedagogiczna, ale przede wszystkim pokonanie bariery językowej.

Powstaje konieczność wsparcia kompetencji nauczycieli, którzy coraz częściej uczą w szkołach wielojęzycznych
i wielokulturowych. W tym celu tworzymy koncepcję wsparcia pracy szkół w następujących
obszarach: doradztwa przedmiotowego w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego/języka
edukacji, problemowego, zespołowego (adresowanego do rad pedagogicznych), personalnego
(polegającego na indywidualnym wsparcia nauczycieli) i warsztatowego, które będzie polegać na
prowadzeniu i omawianiu lekcji, wspólnym tworzeniu scenariuszy lekcji oraz omawianiu ich.

Szkolenie obejmie 9×45 minut ( 7h) i będzie podzielone na trzy panele
tematyczne:

1. Dwujęzyczność i ocena kompetencji językowych ucznia prowadząca do
diagnozy poziomu wiedzy i języka ucznia- cudzoziemca w celu stworzenia
podstawy do dalszych działań, np.do stworzenia indywidualnego planu
nauczania ( testy diagnozujące)

2. Tworzenie scenariuszy lekcji – planowanie i organizacja treści nauczania
w nauczaniu zintegrowanym. Adaptacja tekstów – upraszczanie w celu
lepszego zrozumienia sensu za pomocą słów –kluczy, skracania
zdań,ćwiczeń gramatycznych itp.

3. Tworzenie kart pracy do nauki gramatyki języka polskiego w grupie
zintegrowanej.

Całkowity koszt szkolenia 249zł

Zapewniamy całodzienny serwis kawowy, słodkie przekąski i owoce, wiele
unikalnych materiałów, burzliwą dyskusję i pozytywną energię.
PROSIMY o przyniesienie ze sobą podstawy programowej oraz
przynajmniej jednej pracy ucznia cudzoziemca, jeśli już takiego ucznia
macie Państwo w klasie lub na zajęciach pozalekcyjnych.

Szkolenie poprowadzi TRENERKA Joanna Samp-Szulc

– magister filologii polskiej, licencjat kulturoznawstwa,
doktorantka Filologicznych Studiów Doktorackich UG; Polonistka i kulturoznawca, od 11 lat
uczy cudzoziemców (w Trójmieście oraz w Związku Polaków Ukrainy w Odessie i na Krymie).
Wykładowca na studiach podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego na WSB
w Gdańsku, egzaminator Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako
Obcego. Dyrektor zarządzający, ekspert ds. kursów i szkoleń w pierwszej w Gdyni szkoły
języka polskiego jako obcego Polessa Centrum Języka Polskiego: www.polessa.pl.

data

nazwa kursu

miejsce

cena

kup teraz

12.01.2019

KOMPAS

249 zł

data : 

12.01.2019

nazwa kursu : 

miejsce : 

KOMPAS

cena : 

 

249 zł

kup teraz : 

 

TEL: 510-272-237 / 720-884-420

EMAIL: kompasedukacyjny@gmail.com

ADRES: ul.Wielkopolska 42, Gdynia

WSPÓŁPRACA

INSTAGRAM

© kompas edukacynjy

projekt: Agnieszka Jewasinska