KOMPAS DLA RODZINY

INDYWIDUALNE KONSULTACJE EDUKACYJNE

Kompas Edukacyjny podaje także dłoń osobom z trudnościami edukacyjnymi. W  czasie indywidualnych spotkań określimy problemy z obszarów edukacyjnych, trudności wychowawcze, czy przyczyny niepowodzeń szkolnych, a co najważniejsze wspólnie  spróbujemy odnaleźć  ścieżkę ich rozwiązania.

Skupiamy się  na doskonaleniu silnych stron osobowości, pokonywaniu wewnętrznych lęków i przekraczaniu własnych ograniczeń. Docieramy do przyczyn problemów i koncentrujemy się  poszukiwaniu ich rozwiązań.

Poprzez zdobyte umiejętności i poznane narzędzia rodzic i uczeń dowiadują się:

• jak powinna przebiegać praca rodzica z dzieckiem lub indywidualna praca dziecka
• jak uwolnić jego wewnętrzny potencjał i nauczyć się prowadzić je w kierunku rozwijania zdolności, stając się przewodnikiem i mentorem w procesie edukacji
• jak zwiększyć zaangażowanie do wykonywanej pracy i zacząć czerpać z niej przyjemność i satysfakcję.
• jak zmienić przyzwyczajenia utrudniające proces uczenia się

Konsultacje prowadzi Anna Uss – psycholog, trener warsztatu i treningu psychologicznego oraz  trener technik pamięciowych. Główny obszar jej działalności stanowią Treningi Pamięci i Koncentracji Uwagi, działania edukacyjne mające na celu rozwój kompetencji efektywnego uczenia się oraz nauki koncentracji sterowanej, a także warsztaty dla rodziców i nauczycieli w zakresie wspomagania edukacji dzieci.

ILE TO KOSZTUJE

100 zł/ 60 minut – 1 spotkanie

Zapisy i więcej informacji: Anna Uss 720 884 420

TEL: 510-272-237 / 720-884-420

EMAIL: kompasedukacyjny@gmail.com

ADRES: ul.Wielkopolska 42, Gdynia

WSPÓŁPRACA

INSTAGRAM

© kompas edukacynjy

projekt: Agnieszka Jewasinska