KALIGRAFIA

Program kursu rozbudowany:
Dzień pierwszy
Wkład:
1. Po co nam kaligrafia – wpływ kaligrafii na człowieka – omówienie wyników badań.
2. Historia pisma w pigułce – nazwy krojów ich geneza i cechy charakterystyczne.
3. Nauka pisania w historii – w Polsce i na świecie (połączę tu dwa wykłady z dnia pierwszego i
drugiego, bo szkoda czasu – lepiej popracować).
Warsztat:
4. Narzędzia pisarskie – od trzciny do długopisu.
Zabawy z różnymi narzędziami – zwykłe czynności są dla dzieci interesujące, kiedy robi się je
w niezwykły sposób – pisanie w zwykłym zeszycie może być niesamowite, jeśli piszemy
trzciną, piórem gęsim, albo piórem z blaszki, które przed chwilą sami zrobiliśmy.
Test narzędzi, wnioski o ich wadach – zaletach. Przygotowanie narzędzi samodzielnie:
i. cola-peny do pisania rozbryzganych wielkich liter dzieci mogą zrobić same,
inne narzędzia z pomocą dorosłych (w klasach I-III, w klasach starszych
wszystko mogą robić dzieci same).
ii. Pióro gęsie (nie wiem tylko czy mam aż 10, a nie było w planach zakupowych
– więc to opcja)
iii. Pióro z patyka
iv. Pióro z trzciny
5. Od minuskuły humanistycznej do printu.
a. We wprowadzeniu wskazujemy na zalety pisma nie-łączonego, pokazujemy jak ono
wyglądało kiedyś, jak jest skonstruowane dziś, jak może przebiegać rozwój pisma w
klasach 1-3 (od pisma prostego nie łączonego, do wersji łączonej) – tu wzorniki,
wiedza merytoryczna, nauka pisania dla nauczycielek.
b. Uczymy się pisać poprzez grupowanie liter w o podobnej budowie – to przyspiesza
naukę pisania – dzieci nie poznają na jednej lekcji jednej literki, tylko kilka liter o tej
samej konstrukcji (np. o, a, d, p, q) i od razu mogą pisać proste wyrazy (oda, pada,
pod, od, poda – bawimy się w wymyślanie wyrazów z poznanymi literami).
Zabawa z szukaniem kształtu liter na wzorze koła wpisanego w kwadrat – w dużym
formacie (litery a5) – w klasie można do takich zabaw wykorzystać tablety – jeśli
szkoła ma na wyposażeniu – podam nazwy programów, które na to pozwolą
(wówczas dzieci piszą paluszkiem). Dzieci mogą także stworzyć na a5 takie karty
(każde dziecko swój zestaw), a potem całą klasą (jeśli mała) lub w grupach,
wykorzystując wszystkie swoje literki, układać słowa – łączymy naukę czytania, z
pisaniem, a jednocześnie dzieci od razu zapamiętują obrazy – ciągi znakowe – co jest
sposobem walki z dyslekcją. Na koniec zapisują ułożone wyrazy w zeszytach (na
wzornikach).
c. Piszemy szeroką stalówką – dzieci uczą się wrażliwości na inne narzędzia, niż tylko
ołówek.
d. Scenariusz lekcji dla dzieci starszych „Od pisma ręcznego do fontu” – z rzeźbieniem w
ziemniakach.

Dzień drugi:
WYKŁAD:
1. Popularne błędy pisma, ich ocena i poprawianie – metody: samoocena, metoda zielonego
długopisu.
2. Warsztat:
a. scenariusz lekcji „List od Taty”
b. ćwiczenie praktyczne – ocena pisma metodą zielonego długopisu
3. Warsztat: Italika klasyczna i monoliniowa – alternatywa dla pisma łączonego.
a. Zabawa w wykonanie wzornika samodzielnie, na podstawie renesansowego
podręcznika – analiza budowy litery, kąta ustawienia stalówki, proporcje litery, kąt
nachylenia – elementy, które sprawiają, że pismo jest piękne – zabawa dla starszych
dzieci.
b. Trening pisma – znów metodą grupowania liter z tej samej rodziny
c. Italika monoliniowa jako alternatywa dla wzorów pisma z dzisiejszych podręczników
– metoda dochodzenia od prostej litery do pisma łączonego
d. Scenariusz cyklu lekcji „mapa skarbów”

Dzień trzeci:
1. Nauczanie przez projekty – jak zachęcać dzieci do pisania
a. Na podstawie omawianych w poprzednich dniach scenariuszach i na bazie krojów
liter, które już znamy, opracowujemy alternatywne scenariusze lekcji – burza
mózgów, mind mapy – czas dla naszych uczestniczek, aby wykorzystać już zdobytą
wiedzę

2. Wkład: łączenie liter – konieczność, czy przeżytek – opowiem o genezie pism łączonych,
powiem, po co potrzebna jest kursywa. Pokażę przykłady pism łączonych płynnie. W dalszej
części wykładu pokażę systemy pisma łączonego popularne na świecie – angielską, włoską i
amerykańską – omówię podstawowe zasady konstrukcji liter w tych metodach.
3. WARSZTAT: Pismo palmerskie – propozycja dla klas starszych przyspieszająca pisanie.
a. Na początek pokażę, jak trzymać pióro, jak prawidłowo siedzieć przy stole, a także
pokażę rozgrzewki kaligraficzne, ćwiczenia, które ułatwiają pisanie pismami
łączonymi – taka nowa, dynamiczna wersja szlaczków w formie sportowej
rozgrzewki.
b. Po co? – pytanie, na które odpowiedź rozwiązuje wiele problemów – jak pokazać
dzieciom, że szlaczki są potrzebne. Zabawy ze szlaczkami – węże, zbój za kratami.
Wspólne wymyślanie innych zabaw ze szlaczkami.
c. Konstrukcja pisma palmerskiego i ćwiczenia pisarskie.
Scenariusz –

Dzień czwarty
1. WARSZTAT: Metoda koniczynkowa – nauka pisma ciągłego.
a. Czym jest koniczyna kaligraficzna
b. Zabawy w okresie poprzedzającym naukę pisania
c. Konstrukcja liter – ewolucja litery – zabawy w szukanie liter w koniczynce.

data

nazwa kursu

miejsce

cena

kup teraz

1.02.19 -godz 10:00 
i  15.02.19 godz 14:00 . 
FERIE – 5 dni

KOMPAS

30 godzin  40zł/godz – 1200zł

data : 

1.02.19 -godz 10:00 
i  15.02.19 godz 14:00 . 
FERIE – 5 dni

miejsce : 

KOMPAS

cena : 

 

30 godzin  40zł/godz – 1200zł

kup teraz : 

 

TEL: 510-272-237 / 720-884-420

EMAIL: kompasedukacyjny@gmail.com

ADRES: ul.Wielkopolska 42, Gdynia

WSPÓŁPRACA

INSTAGRAM

© kompas edukacynjy

projekt: Agnieszka Jewasinska