ILUMINACJA GOTYCKA

15.02 – 17.02.2019

PROWADZĄCA WARSZTATY DR JOANNA ZAKRZEWSKA

„Rękopiśmienne, przebogato ilustrowane miniaturami księgi, są jednymi z najcenniejszych
zabytków, jakie przetrwały do naszych czasów po wiekach średnich.
W przyklasztornych, średniowiecznych skryptoriach, roiło się od anonimowych mistrzów,
którzy w fantazyjny sposób przyozdabiali pergaminowe karty wielostronicowych kodeksów.
Przy użyciu farb wodnych i różnobarwnych atramentów owi „wielcy rzemieślnicy
średniowiecza” – jak ich nazwała siostra Wendy Beckett – tworzyli ilustracje figuralne, jak
również inicjały, bordiury (czyli ozdobne pasy), ornamenty i im podobne motywy dekoracyjne.”

https://kultura.wiara.pl/doc/677370.Gotyckie-iluminacje

Na warsztatach uczestnicy poznają podstawowe techniki iluminatorskie
zarówno malarskie jak i pozłotnicze.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

1. styl iluminacji goryckich
2. produkcja tempery białkowej z suchych pigmentów
3. techniki pozłotnicze
4. zrobienie własnego projektu iluminatorskiego i jego realizacji

TEL: 510-272-237 / 720-884-420

EMAIL: kompasedukacyjny@gmail.com

ADRES: ul.Wielkopolska 42, Gdynia

WSPÓŁPRACA

INSTAGRAM

© kompas edukacynjy

projekt: Agnieszka Jewasinska